Ekspertbistand Vestfold er en del av iFokus Kompetanse AS og bidrar til å støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet på arbeidsplassen. I tett dialog med arbeidsgiver og arbeidstaker analyserer og vurderer vi årsakene til at sykefraværet har oppstått og sammen jobber vi for å finne gode løsninger for alle parter. Bedriften kan få dekket kostnaden av NAV Arbeidslivssenter. 

iFokus Kompetanse AS er behjelpelig med søknaden.