Ekspertbistand er en tjeneste for alle bransjer og virksomheter. Tjenesten brukes i enkeltsaker for både leder og ansatt, enten forebyggende eller ved langt og /eller hyppig sykefravær.