• Bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon – som kan eller har medført sykefravær.
  • Hjelpe til med å se nye muligheter i arbeid.
  • Bistå i saker hvor det er konflikt eller det kan ligge en opplevelse av konflikt til grunn.
  • Bistå når arbeidstaker og arbeidsgiver er rådville og ikke vet hva som kan gjøres.
  •  Gjennomføre en arbeidsplassvurdering: Fysisk, ergonomisk, psykososial og organisatorisk vurdering av arbeidsplassen