Ekspertbistand Vestfold

En tilskuddsordning i IA - avtalen hvor formålet er å forebygge og redusere hyppige og lange sykefravær